ترجم هذه الصفحة 페이지 번역하기 Translate this page Tłumaczenie strony
このページを訳す Traduire cette page Traducir esta pßgina Перевести эту страницу
译此页 Traduci questa pagina Vertaal deze pagina Diese Seite Řbersetzen
 
           
 

 

 

 

 

 

 
 

Den MERBIL gruppen er et ungt innovativt selskap for utvikling av kj°ret°y etater, utforming av individuelle kj°ret°y, og produksjon av bil organer og kj°ret°y med mobile bay teknikker (Slide Out).

Eksklusiv mobil-, konferanse-
kj°ret°y, presentasjon og arrangement kj°ret°yer, samt mobile service og treningssentre med over-plass er produkter av MERBIL.

Kunder som bruker individuell design og eksklusive design, produksjon av
kj°ret°y.

Gjennom bruk av moderne materialer, og bruken av innovative teknologier for
kj°ret°y, vil bidra til sikker og komfortabel mobilitet.

   
     
     
     
     
 

 

   
 

MERBIL GRUPPE I DE - 47249 Duisburg I MŘnchener Str. 7 I GERMANY I Tel.: +49 203 40 65 65 9 I Fax: +49 203 44 92 183